– De får beskriva förloppet och föreslå förbättringar.
Förutom att det, enligt Jörgen Striem, givit goda idéer till förbättringar, har många patienter vittnat om hur skönt de tyckt det varit att få berätta om vad de varit med om för någon som verkligen lyssnar. Det kände Anders Fagerlund, som arbetar med händelseanalyser vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, igen, han menade att det samtalet kan ha en terapeutiskt effekt.
– Aktiv händelseanalys tillsammans med patienterna innebär dessutom ofta att patienten avstår från att anmäla händelsen, eller drar tillbaka en redan gjord.