Anders Vahlquist, hudläkare och professor, Uppsala:
– Patient–läkarkontinuitet, bra teamwork med alla grupper runt patienten och fortbildning, fortbildning, fortbildning.
– Ett år före pensionering? Ja, initiera bra teamwork, det kan man alltid bli bättre på.Kerstin Henriksson, verksamhetschef och allmänläkare, Capio Ringens vårdcentral, Stockholm:
– Bra skriftliga och dokumenterade rutiner, i samklang med lagstiftningen förstås, och ett bra avvikelsehanteringssystem.
– Jag är ju verksamhetschef, så jag jobbar dagligen med uppdatering av rutiner, avvikelsehantering och kontroll av följsamhet.Mogens Lindén, barn- och allmänläkare, Mariehamn, Åland:
– Det är att alltid att göra en noggrann analys av händelseförloppet vid alla incidenter. Och i Finland har vi inte lex Maria. Det borde finnas.
– Nej, inte omedelbart. Slentrian är alla misstags moder. Det gäller att hålla sig alert. Det är som att alltid kolla bäringarna när man seglar, och inte tro att man alltid vet var man är.Ullacarin Wreje, allmänläkare och ortopedmedicinare, Stockholm:
– Hygien, i den slutna vården. Nummer två är ökad uppmärksamhet på svårt sjuka patienter, apropå det fall som haverikommissionen tittar på.
– Nej, men jag har tänkt att jag ska gå igenom systematiskt för att se vad det kan finnas för fällor.Gunbritt Augustsson, gynekolog på vårdcentral, Kumla:
– I dag pratar man mycket om tillgänglighet. Men det är inte alls säkert att det är lösningen. Jag skulle vilja stärka sjuksköterskorna i första linjen och deras kunskaper så att de ibland vågar säga nej till besök. Annars kommer de sjukaste inte till.
– Jag brinner för fler gynekologer på vårdcentralerna. Då kommer gynekologpatienterna rätt direkt, och då sparar man hur mycket tid som helst.