All sjukvårdpersonal ska visa patienter omtanke och respekt. Den relationen får enligt lag inte korrumperas. Men att gåvor från patienter till läkare är vanligt förekommande, det framgick vid ett av de mindre seminarierna under den medicinska riksstämman.
– Jag hade för min egen del satt en gräns vid 300 kronor, till kaffekassan. Men det finns också ett stopp för vad man kan ta emot som är broderat, stickat, sytt eller tovat, inledde Dorete Kjeldman, distriktsläkare från Eksjö, seminariet »Doktorn, patienten och gåvorna«.
– På Skattemyndighetens sida hittade jag en uppgift om att julgåva till anställd får vara högst 400 kronor, tillägger hon.

En patient kan bli sårad om läkaren inte accepterar en gåva. Men det gäller för läkaren att vara observant för utnyttjande av patientens beroendeställning. Särskilt under vårdtid.

Åt andra hållet kan en patientgåva borra djupt i en läkares själ. Detta är något som Henry Jablonski har reflekterat över, bland annat i arbete i en Balintgrupp, en samtalsgrupp för läkare där besvärliga frågor ur läkares kliniska vardag diskuteras.
Till vardags är Henry Jablonski psykiater och psykoanalytiker i Stockolm.
– Jag har den djupaste respekt för allmänläkare som varje dag ska studsa från det ena till det andra. Jag har därför en stor förståelse för att man skyfflar ner gåvor man får i en låda. Men på sikt kan man missa något, om man inte är uppmärksam på hur gåvan påverkar dig.
Jablonski berättar att det är viktigt att reflektera över vad patienten kan tänkas vilja och önska med att ge en gåva just nu. För den egna självkänslan är det också viktigt att lära sig urskilja »förgiftade gåvor«, gåvor som kan försätta läkaren i en tacksamhetsskuld men som i praktiken är en kränkning. En sådan »förgiftad gåva« kan vara gammal choklad överräckt nerknölad i en plastpåse, från en i övrigt socialt kapabel patient.