228 miljoner fördelas mellan landsting som minskar sjukfrånvaron, medan 707 miljoner går till landsting som
• arbetar för att sjukskrivningsprocessen blir jämställd så att män och kvinnor får samma förutsättningar för vård, rehabilitering och sjukskrivning
• ökar kompetensen i försäkringsmedicin för olika personalkategorier
• verkar för att kvaliteten i läkarintygen förbättras så att intygen blir mer patient- och rättssäkra
• utvecklar ett utökat elektroniskt informationsutbyte på nationell nivå
• genomför fördjupade medicinska utredningar på uppdrag av Försäkringskassan.
Regeringen och SKL har även kommit överens om att förlänga rehabiliteringsgarantin. I den nya överenskommelsen ska fokus öka på att behandlingarna ger resultat.