Det beslutade fullmäktige efter att en motion från Sylf omformulerats en aning efter utskottsbehandlingen.
Robert Svartholm, Norrbottens läkarförening, undrade med referens till problem med AT i Norrbotten, »där handledningen avskaffats«, om inte AT-utbildningen borde hanteras på motsvarande sätt.
– Självklart, men vi tänkte börja med ST där det redan finns en kvalitetsgranskning. Beträffande AT vill vi ha kvalitetsgranskning, sa Emma Spak, Sylf.