I april 2012 ska Stefan Carlsson lämna slutbetänkandet i »Statens vård- och omsorgsutredning«. Utfrågaren, Eva Nordin, försökte få Stefan Carlsson att berätta om det kommer att finnas förslag på fler eller färre myndigheter i rapporten.
– Jag tänker inte tala om det i dag, sa Stefan Carlsson.
Men han tillstod att han tänker snitta myndighetsstrukturen på ett annat sätt.
Och på frågan om Socialstyrelsens dubbla roller, som normerande myndighet och tillsynsmyndighet, svarade han att tillsyn är en verksamhet som kommer att behöva renodlas.
– Tillsynen måste till del vara frikopplad från normeringsverksamheten.
Stefan Carlsson underströk också att han kommer att göra något åt att kunskapsstyrning i dag kan komma från tio olika håll.
– Man får pengar för att göra det och det, man ska springa än hit, än dit, sa Stefan Carlsson och betonade vikten av långsiktighet.
På en fråga om huruvida han kommer att ta upp ojämlikhet i vården, menade Stefan Carlsson att staten tydligare måste lägga upp och följa upp en grundnorm. Han ställde själv frågan om hur mycket skillnader, socioekonomiska och geografiska, vi tål i landet.
– Det måste man ta ställning till, sa han.
Stefan Carlsson betonade också att IT verkligen är ett område där han ser en möjlighet till nationell samordning.
– Det är ingen viktig fråga för det kommunala självstyret, sa han.
Dessutom framhöll han att utredningen tänker mycket på att det är viktigt att inte styra professionen för mycket på detaljnivå. Det tycker han är slöseri.
Varför inte föreslå att sjukvården förstatligas? undrade någon i publiken.
– Jag har inte mandat för att flytta verksamhet mellan stat och självstyret i utredningsdirektivet, sa Stefan Carlsson.
– Men jag kan peka på en riktning som går åt ett visst håll.

Läs även en intervju med Stefan Carlsson i Läkartidningen nr 13/2011:

»Jag räds inte radikala förslag«

Läs mer:

Medicinska riksstämman 2011 – alla artiklar!