Har du gjort något i klimatfrågan under det senaste året som företrädare för Läkarförbundet? I jobbet eller privat?
Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet:
– Jag har inte gjort något specifikt, utöver att vi ställt oss bakom WMA:s och europeiska läkarorganisationen CPME:s klimatpolitik. Jag har tillsammans med Veterinärförbundet skrivit om djurhållning och antibiotikaresistens, men det är en miljöfråga snarare än en klimatfråga.
– Som de flesta moderna människor så undviker jag att ta bilen när man kan gå, byter till energismarta lampor och ser över huvud taget om mitt hus.

Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet:
– Jag har varit med och stött ett upprop (se http://climatechange.bmj.com/statement) i klimatfrågan som norska läkaren Gunhild Stordalen är initiativtagare till. Hon arrangerade ett stort möte i London i läkarkretsar i oktober.
– Jag har börjat cykla till jobbet. Det är bra för både kropp och miljö. Och jag är gift med en militant sopsorterare, det sätter ribban högt hemma.

Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet:
– Nej, det har jag inte.
– I många vardagliga situationer tänker man efter om man kan skona miljön. Jag försöker spara papper, undvika onödiga förpackningar och jag försöker ta bussen till jobbet så ofta som det går. Men det är inget högprioriterat område.