Eva Jaktlund delar Socialdepartementets bedömning att det var utsiktslöst att fortsätta ta strid för dubbla kompetenser. Tyskland hade tidigare gjort liknande försök som Sverige.
– Tyskland drev för ett tiotal år sedan ett antal delstaters krav på att få värna allmänläkarkompetens motsvarande en svensk specialistkompetens. Men man gav upp steget innan i den EU-rättsliga processen än vad Sverige gjorde, säger Eva Jaktlund.
Vad är viktigast framöver?
– En konsekvens är att kravet på svenska arbetsgivare höjs för att anställa rätt kompetens. Sveriges Kommuner och landsting får ändra sitt sätt att rekrytera. Man måste bli mer specifik: specialistläkare i allmänmedicin »med följande kompetenser: barnhälsovård, mödrahälsovård och allmänpsykiatri«. En stor och viktig fråga för primärvården är också vård av multisjuka äldre. Motsvarande finns inte på samma sätt i övriga EU-länder, säger Eva Jaktlund.

Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Läkarförbundets centralstyrelse, säger att Läkarförbundet tillsammans med »övriga Europa« arbetar för att höja kompetenskraven för allmänmedicin i yrkeskvalifikationsdirektivet. Förbundet arbetar sedan en tid för att allmänmedicin erkänns som en egen specialistkompetens, med kompetenskrav i nivå med de svenska, i yrkeskvalifikationsdirektivet.