I Läkartidningens intervju med den friade narkosläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus uppgav läkaren att hon via ett telefonsamtal blev tillsagd att inte fortsätta att komma till mötena på den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
»Utbildningsdepartementet sa att de inte vill ha KI:s namn nedsvärtat«, säger hon i intervjun.
Det är regeringen som utser ledamöter efter förslag från Utbildningsdepartementet.
Elin Boberg, pressekreteraren på Utbildningsdepartementet, bekräftar för ST Press att departementet ingrep mot narkosläkaren.
»Det var dåvarande forskningsministern, Tobias Krantz, statssekreteraren Peter Honeth och rättschefen Charlotta Abrahamsson som beslöt detta.«
Ordföranden för etikprövningsnämnden i Stockholm, Olof Forssberg, delade inte bedömningen som gjordes.
Lena Hallengren (S), vice ordförande för riksdagens socialutskott, och Peter Eriksson (MP), ordförande för riksdagens konstitutionsutskott, är båda förvånade över agerandet.
»Får vi en KU-anmälan kommer detta att utredas«, säger Peter Eriksson till ST Press.