Originalmotionen var mer konkret: att förbundet skulle kartlägga den tid som läggs på grundläggande utbildning i farmakologi på fakulteterna och hur många tjänster som finns inom grundläggande respektive klinisk farmakologi, samt att förbundet skulle arbeta för att ge farmakologi större plats inom grund- och fortbildning. Men det fick inte gehör.
Det sedermera vinnande kompromissförslaget, att »främja läkares kunskaper i farmakologi«, presenterades av Sjukhusläkarnas Bengt von Zur-Mühlen i plenum dag 2 under rubriken »Mühlen gör en pudel«.
– Klinisk farmakologi är hotad. Om man skar ner i undervisningen i medicin eller kirurgi på motsvarande sätt skulle vi resa oss som en man. Jag yrkar bifall, sa Sven Wallerstedt, Sjukhusläkarna.
Största motståndet i frågan hade kommit från yngreläkarna och medicinstudenterna. Det gällde även den vinnande formuleringen.
– Det är viktigt att Läkarförbundet inte lägger sig i detaljstyrningen av läkarutbildningen. Driv hellre frågan om ett nationellt »core curriculum«. Vi måste jobba med att främja läkares kunskaper, punkt, sa Emma Spak, Sylf.
– Fler ämnen vill ha mer utrymme, vad ska i så fall bort? Det finns en påbörjad översyn av läkarutbildningen. Det är där Läkarförbundet bör påverka, sa Ebba Lindqvist, MSF.