Rastad, som för övrigt också är läkare och kirurg, har vänt sig till Umeå universitet med en förfrågan om att skapa ett nytt slags utbildning där sjuksköterskor handplockas för att efter genomgången utbildning kunna utföra vissa läkaruppgifter, till exempel att ordinera prov och självständigt fatta vissa vårdbeslut vid rond. Detta för att såväl lösa bemanningsproblem som minska vårdkostnaderna.
– Vi har en väl definierad utbildning för läkare respektive för sjuksköterskor. Det räcker. Däremot behöver vi fler underläkare ute på avdelningarna, säger Nino Bracin och berättar att läkarföreningen kommer att följa upp förslaget.
– Thomas Brännström har fått i uppgift att kolla med Umeå universitet om det finns något mer att hämta i det.
Thomas Brännström är styrelseledamot i läkarföreningen och sedan en vecka också ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, som tidigare informerats om Västerbottens utbildningsidéer.

Se även:

Nyhetsinslag i P4 Västerbotten.