Inspirerad av andra länders sätt att organisera vården talade Anders W Jonsson om trender som han tycker att Sverige ska följa i ett framtida bistrare ekonomiskt klimat. Alla länder i OECD, oavsett sjukvårdsmodell, har problem med starkt stigande kostnader, och även Sveriges »gyllene läge« kan förändras snabbt, sa han.
– Någon form av ransonering kommer att vara nödvändig.
Anders W Jonsson tror på en kombination av kösystem, höjda avgifter, ökad central styrning samt en ökad grindvaktsfunktion hos primärvården. Det sista föranledde en fråga från auditoriet:
– Vi i primärvården är gärna »gatekeepers«, men vi måste bli fler! Hur? Det är det största problemet i svensk sjukvård i dag, sa Anders Nilsson, allmänläkare, Stockholm.
Här hänvisade Anders W Jonsson till Norge, han hoppas att sjukhusläkare även i Sverige ska lockas att etablera sig i primärvården. Och när det gäller öppna specialistvården tittar han för övrigt hellre på Hallandsmodellen med fler specialister i primärvården än på Stockholms utvidgade vårdvalsmodell för specialistvård.
Ett ökat fokus på förebyggande åtgärder tror han också blir nödvändigt.
– Den lönsammaste kunden är den som aldrig sätter sin fot på mottagningen, sa han med anspelning på amerikanska Kaiser Permanente, som är både försäkringsbolag och producent.
Han vill se ökade marknadsinslag. Det upprörande är inte att privata företag gör vinst, utan att landsting slösar med sina pengar, anser han.
– Ska vi över huvud taget klara finansieringen på sikt är jag övertygad om att vi behöver mer konkurrens. Det är inte enkelt, med tanke på sjukvårdens stora komplexitet, men en nödvändig väg.
Läkarförbundet bör uppmuntra läkare att ta chefsuppdrag, inte för läkarnas skull utan för att sjukvården behöver fler läkare i ledande positioner. Och läkare bör engagera sig i politiken. Apropå argumentet att det är slöseri när läkare sysslar med annat än patienter ställde han frågan: Har vi läkarbrist?
– Finns det inte ett systemfel när vi som OECD:s läkartätaste land har vakanser?
En enda stor sjukvårdshuvudman tror han dock inte på och pekade på det brittiska NHS som ett dåligt exempel.
– Läkarna har drömt om att bli av med landstingen, men de kan vara till fördel. Idioter i ett landsting kan förstöra politiken i ett landsting, men då finns det i alla fall tjugo andra.
Däremot skulle han, med snegling på framgångsrika universitetssjukhus i USA, någonstans i Sverige vilja testa att låta ett stort sjukhus gå samman med ett universitet, så att de får samma huvudman.


Anders W Jonsson (C). Foto: Göran Segeholm