Det var inte långt borta att en så central maktfråga som mandatfördelningen i fullmäktige hade fått avgöras med lotten. En första omröstning slutade 63 röster mot 63, och ordförande Karin Ehinger konstaterade att stadgarna är tydliga – lotten avgör vid lika röstetal.
Beskedet fick många av delegaterna att skruva på sig. Voteringen var dock den första som genomfördes, och en delegat påpekade att informationen om voteringsdosorna varit ofullständig. Med den förevändningen gjordes omröstningen om, och i den nya voteringen vann förslaget att öka lokalföreningarnas inflytande med 68–64.
Debatten dessförinnan i utskott och plenum var värdig och saklig, men positionerna var tydliga. Det lokalföreningsdelegaterna lyfte fram var att de står för den fackliga verksamhetens kärna – som att förhandla med arbetsgivarna och stödja medlemmar i konflikter.
– Det är vi som står närmast den vanliga medlemmen, och vi avspeglar den mångfald som finns i vården, menade Anders Åkvist från Hallands läkarförening, som hade lagt motionen.
Från yrkesföreningarnas sida hävdades att ett bifall till motionen skulle skapa ökad polarisering i förbundet.
– Vi driver nationellt ett väldigt viktigt arbete i läkarfrågor som borde ”kreddas” i fullmäktige. Risken med fler mandat till lokalföreningarna är att yngre läkare, studenter och små grupper som privatläkare får en sämre representation, menade Martin Sandelin från Sylf.
– Men vi som ska foga oss efter Läkarförbundets sjukvårdspolitiska ställningstaganden kan bli överkörda av yrkesföreningarna i fullmäktige, replikerade Anders Åkvist.
Mandatfördelningen i fullmäktige är en av de frågor som återstår i organisationsutredningen, och centralstyrelsens position var att utredningen borde få hantera den förutsättningslöst.
– Det är skäligt att frågan ligger hos organisationsutredningen. Det är många olika särintressen som ska beaktas, och att bryta loss lokalföreningarna blir fel, menade Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
Men Mattias Hällje från Östergötlands läkarförening menade att det var på tiden att lokalföreningarnas inflytande återspeglar den ökade roll de fått i det fackliga arbetet.
– Det är viktigt att ange riktningen, och det behöver göras i dag så att det blir ett bra förslag som inte faller i nästa fullmäktige.