Åtminstone om man får tro resultatet i en enkät som presenterades vid symposiet »Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus?«. Svaret på symposiets fråga bör alltså kunna besvaras med ett nej, enligt enkäten som omfattade 41 sjukhus.
Bakom enkäten står »Best Service«, som presenterar sig som ett kunskapsnätverk av 17 landsting/regioner. Syftet med nätverket är att slå samman den kunskap som finns inom regionerna för att kunna utveckla en »best practice«. En del av detta är att se på kost och kostnader.
Enligt nätverket anges råvarukostnaderna vara en relativt liten del av kostnaden för sjukhusmaten. Där går det inte att göra några stora besparingar. Däremot går det att se tydliga stordriftsfördelar.
Fast det är de små sjukhusen som redovisar de högsta betygen i enkäten, högre än betygen från stora och mycket stora sjukhus.
Många av deltagarna på symposiet uttryckte sin oro för att sjukhusmaten i Sverige inte får den medicinska betydelse den bör ha. Flera av talarna pekade på det goda exemplet Hvidovre sjukhus i Danmark, representerat på mötet av Palle Erbs.


På symposiet, som arrangerades av Svensk förening för klinisk nutrition tillsammans med Läkartidningen, satt i panelen Torsten Mossberg, Socialstyrelsen, Mia Kling, Landstinget Dalarna, Elinor Yifter Lindgren, kostsamordnare Dalarna, Palle Erbs, kökschef, Hvidovre sjukhus, Anna Starbrink, landstingsråd, Folkpartiet. Foto: Göran SegeholmModerator på symposiet var Michael Lövtrup från Läkartidningen. Foto: Göran Segeholm