Svenska Läkaresällskapet undertecknade på fredagen i förra veckan ett avtal med Socialstyrelsen om att sprida och förankra de nationella riktlinjerna om levnadsvanor. Hälso- och sjukvården åläggs att fördjupa sitt arbete och sina kunskaper om hälsofrämjande åtgärder, där även Svensk sjuksköterskeförening motsvarande engageras av Socialstyrelsen. Vid den medicinska riksstämman talades det på flera håll om ett »paradigmskifte« i vården när det gäller att sätta fokus på hälsa.
– Vi har fått 9 miljoner kronor för 2011 och 2012 för att få i gång arbetet med de nya riktlinjerna. Det är ett helt nytt projekt som ska pågå till 2014, säger projektledaren Lars Jerdén distriktsläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge, till Läkartidningen i anslutning till ett seminarium under den medicinska rikstämman, där de nya riktlinjerna debatterades.
Hälso- och sjukvården ska med hjälp av framför allt samtal försöka få patienter att ändra sina vanor inom fyra områden: tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Svenska Läkaresällskapet kommer i sitt arbete med att sprida riktlinjerna rikta sig till de olika specialiteterna.
– Det mesta kommer att göras via sektionerna. Vi ska från Läkaresällskapet centralt försöka intressera varje sektion, till exempel kardiologerna, säger Lars Jerdén.
– Ortopederna är redan med på banan och har utsett sektionsansvarig, som ska arbeta med frågor som: Vad innebär riktlinjerna för en ortoped? Och hur ska vi informera våra medlemmar om hur riktlinjerna påverkar deras arbete?
Initiativet bakom projektet kommer från Socialdepartementet.
– Det kom upp i våras. Det började med att Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet uppvaktade Maria Larsson, som var folkhälsominister på den tiden (i dag barn- och äldreminister, KD, red anm). Budskapet var att vi vill att Socialstyrelsen skulle engagera sig mer. Att det skulle bli en bättre implementering av de här riktlinjerna. Vi tycker lite grand att de har fungerat som hyllvärmare, säger Lars Jerdén.
Vill du kommentera allmänläkares motstånd till riktlinjerna?
– Allmänläkare förstår att göra de här samtalen lite bättre och lite oftare. Jag upplever inte att det är något motstånd. Men det finns en liten anarkist i varje läkare, och i synnerhet i allmänläkare, säger Lars Jerdén.