Socialstyrelsen släppte på onsdagen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Dessa överensstämmer enligt Lars-Erik Holm »i allt väsentligt« med den preliminära version som kom hösten 2010.

– Vi har granskat nästan 40 000 vetenskapliga studier och graderar evidens för åtgärder. Dessutom gör vi prioriteringar, sade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm när han presenterade riktlinjerna vid den medicinska riksstämman.

De nationella riktlinjerna är riktade mot landstingen. Lars-Erik Holm slår ifrån sig den hårda kritik som kommit från distriktsläkare, pressade av allt fler uppgifter och utökad administration i landsting.

– Jag är förvånad över kritiken. Primärvård är väl lämpad för förebyggande arbete. Den kritik som distriktsläkare framfört om bristande resurser ska de rikta till arbetsgivaren, om hur man har det med bemanningen. Vården ska se till att det finns förutsättningar. Men man får också granska vad vi behöver göra och inte göra.

– Jag ser inte detta som en arbetsmiljöfråga, utan detta är ett arbete baserat på evidens. Riktlinjerna är ett steg i riktning att få saker och ting att hända. Tidigare har riktlinjerna ofta varit sprungna ur eldsjälar inom olika specialiteter, fortsätter Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen tar nu hjälp av Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening för att föra ut budskapet om verksamma metoder för hur man kan hjälpa patienter att undvika sjukdom till sina medlemmar. Bland annat ska läkare kunna få möjlighet att arbeta deltid för att arbeta med frågorna.

300 miljoner kronor per år beräknas kostnadsökningen att bli. En utvärdering av de nya riktlinjerna ska göras om tre år.