Oskar Lundgren, AT-läkare i Linköping, läste upp ett avsnitt av sin berättelse vid ett symposium på den medicinska riksstämman på torsdagen.
– Sådana här berättelser är bra utgångspunkter för diskussion bland kollegor, sade han. Men jag har också märkt att själva skrivarprocessen är utvecklande.
Oskar Lundgrens berättelse har rubriken »En dumpad missbrukare« och handlar om hans första nattpass som kirurgjour. In kommer en ung man med kramper och buksmärtor; man vet att han är amfetaminmissbrukare och att han blivit »dumpad« från ett sjukhus i en annan stad. Kanske var han också på väg att utveckla ett opiatberoende.
Berättelsen vindlar mellan undersökning, läkemedelsbehandling och konsultation med kollega, tills patienten får det starka smärtstillande medel han önskade redan från början. Men var det rätt?
– På ett ytligt plan kändes det fint, sade Oskar Lundgren. Men under ytan kände jag att jag hade misslyckats. Jag kände mig som en stor bluff.
I diskussionen på symposiet fick han stöd av en äldre kollega. Det engagemang han satsat på patienten kan ge utdelning senare, för att ta itu med missbruket, menade han.
Ytterligare två berättelser lästes upp och diskuterades på symposiet. Även de handlade om svåra och betydelsefulla situationer. En från en AT-läkare som tjänstgör på psykakuten, och det kommer in en patient efter ett självmordsförsök, där patienten visar sig vara en äldre kollega. Och en från en AT-läkare som börjar på en vårdcentral och får en patient som vant sig vid att få alldeles för höga doser av smärtstillande läkemedel utskrivna.
Sådana här berättelser är bra utgångspunkter för professionell diskussion, säger Henry Jablonski, psykiater i Stockholm och moderator för symposiet:
– Det handlar om processer som formar den unga läkarens identitet, säger han. Vissa av dem är generaliserbara, vissa är individuella, men båda slagen är intressanta.
En annan form för att diskutera svårhanterliga yrkeserfarenheter är i så kallade Balintgrupper. Det är en grupp kollegor som träffas regelbundet under lång tid och öppet diskuterar olika professionella problem. Utgångspunkten är där deltagarnas muntliga berättelser.
Psykologen Juanita Forssell har under nio år lett Balintgrupper för alla AT-läkare på sjukhuset i Halmstad. Vanliga teman som brukar komma upp är bland annat att vara underordnad eller osäker, maktlöshet inför döden och att bli ledsen och gråta på jobbet.
– Något som ofta kommer upp är också att känna sig sviken av kollegor, till exempel bakjourer som inte finns tillgängliga, säger Juanita Forssell.


Oskar Lundgren, AT-läkare i Linköping, läste upp ett avsnitt av sin berättelse vid ett symposium på den medicinska riksstämman på torsdagen. Foto: Göran SegeholmOskar Lundgren, AT-läkare Linköping, läser sin berättelse. Till höger Juanita Forssell, psykolog Halmstad. Foto: Göran SegeholmDavid Svaninger, AT-läkare Borås, påkallar uppmärksammhet. Foto: Göran Segeholm