Utöver att lokalföreningarna ska få större inflytande blev det inga beslut i frågor som rör organisationsutredningen. Däremot presenterades flera förslag till förändringar, däribland att slå ihop en del lokalföreningar.
På CS uppdrag har en särskild grupp av förtroendevalda arbetat med frågan om hur en framtidsanpassad organisation för Läkarförbundet bör se ut. En av uppgifterna har varit att se hur förbundets lokala struktur ska anpassas till regionaliseringen på arbetsgivarsidan.
– Det får inte vara så att lokalföreningarna är splittrade och inte kan sätta ned foten mot arbetsgivarna, sa gruppens ordförande Johan Ljungberg.
Huvudalternativet från utredningen är att några av dagens lokalföreningar slås ihop för att motsvara huvudmännen, vilket också är vad stadgarna anför. Ett mindre bra, men ändå tänkbart förslag är att det bildas samarbetsdelegationer för behandling av de gemensamma frågorna. Men då måste de bli beslutsmässiga, vilket kräver stadgeändring.
Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill gruppen inte gå Chefsföreningen till mötes och låta chefer slippa vara med i en lokalförening. Den chef som tycker att det bär emot att begära stöd av en lokalförening som i andra fall är motpart har möjlighet att vända sig till kansliet centralt, framhåller man.
För att kunna ge bättre fackligt stöd till läkare i privata vårdbolag bör stadgarna ändras så att det blir lättare att skapa lokala läkarklubbar hos vårdbolagen. Men det kan också behövas en förstärkt ombudsmannaorganisation för att kunna bistå anställda hos i synnerhet små arbetsgivare.
Gruppen lyfter även fram tanken att bilda en ny yrkesförening för läkare som är anställda i industrin, en kategori som i dag inte har någon självklar hemvist.
Till förbundsfullmäktigemötet i juni 2012 ska förslag till ändrade stadgar ligga klara.