Socialstyrelsen har nu svarat JO i de två ärenden som gäller utländska läkare som fått vänta länge på sina specialistbevis (LT 40/2011). Ett rör en akutläkare som på grund av upprepade fördröjningar fick vänta över två år på sitt specialistbevis. Det andra rör en ST-läkare i ortopedi vars ansökan blev liggande i fem månader innan handläggningen påbörjades. Bägge uppger att det var praktiskt taget omöjligt att komma i kontakt med den ansvarige handläggaren.
Fallen är inte på något sätt unika. Flera andra anmälningar från både svenska och utländska ST-läkare har kommit in till JO den senaste tiden. I svaren till JO erkänner Socialstyrelsen utan omsvep att handläggningstiderna blivit »oacceptabelt« långa och att det har »saknats både kompetens och resurser, mallar och ett tillfredsställande arbetssätt«.

Samtidigt säger Pernilla Ek, chef för Socialstyrelsens behörighetsenhet, till Läkartidningen att en viktig förklaring till de långa handläggningstiderna är att man får in många ofullständiga ansökningar. Hittills är det främst personer som helt eller delvis utbildat sig utomlands som ansökt om specialistbevis enligt den nya ST-utbildningen, som infördes 2006.
– Vårdgivaren har ansvar att visa att en person som man anser uppfyller målen i ST-utbildningen verkligen gör det. Har man en läkare med utländsk utbildning måste man redovisa hur den ska kunna tillgodoräknas den i den svenska.
Så ni lägger ansvaret på vården?
– Självfallet har Socialstyrelsen ett stort ansvar, men får vi in kompletta ansökningar från början minskar vårt arbete med att begära in kompletteringar.

Till JO uppger Socialstyrelsen att man arbetat med en särskild åtgärdsplan under 2010 och 2011 som kommer att ge kortare handläggningstider och öka tillgängligheten. Bemanningen har ökat och rutiner stramats upp, och numera ska det alltid finnas någon på behörighetsenheten som svarar i telefon.
Dessutom pågår ett arbete med att effektivisera själva prövningsförfarandet.
– Vi håller på att se över processen för att se vilka förändringar vi kan göra i vissa delar för att snabba på ansökningsprocessen utan att tulla på kvaliteten. Vi kommer att redovisa det i januari, säger Pernilla Ek, som inte vill gå in på vilka förändringar som kan bli aktuella.
Tidigare har ni sagt att det ska ta två månader att få sin specialistkompetens. Gäller fortfarande den målsättningen?
– Som det ser ut i dag har vi bedömt att två månader är ett realistiskt mål i den bästa av världar, om vi inte har någon kö. Om vi ska ha kvar det målet efter förändringen, det får vi se sedan.