– Vi har äntligen ett system där vi analyserar varför misstag sker, utan att fokusera på att någon har gjort fel. Men det kräver att man vågar rapportera, och då är det en oroande tendens när man ser kollegor bli uthängda i press innan en adekvat utredning skett.
CS svar var att inte särskilt mycket kan göras, eftersom yttrandefriheten är mycket vid, och endast grova felaktigheter kan leda till straffrättsligt ansvar. Däremot kan man bistå enskilda medlemmar som råkar illa ut.
Sylf föreslog som ett alternativ till förslaget att förbundet skulle utarbeta en kommunikationsplan för att snabbt bemöta osaklig information i samband med att läkare utsätts för kampanjer i media.
– Att bli granskad följer med det stora ansvar vi har i vårt yrke. Men förbundet kan göra mer för att föra ut hur processen ser ut i olika ansvarsärenden, även om vi inte tar ställning i sakfrågan, menade Martin Sandelin från Sylf.
Behandlingen i plenum slutade med att både Sylfs förslag och den ursprungliga motionen bifölls.