Enligt den ursprungliga motionen skulle nödvändig fortbildning regleras inom kravspecifikationerna i vårdvalet, något som inte gick hem hos CS.
Men efter utskottsbehandling enade sig såväl utskottet som CS och DLF om en ny formulering: »att vårdvalets regelverk utformas så att genomförd fortbildning ska redovisas och kopplas till ekonomisk ersättning«.
Men de sista fem orden, att koppla kravet till ersättning, argumenterade Anders Åkvist, Hallands läkarförening, mycket kraftigt emot.
– Vi har bekymmer med att göra detta. Då skulle det bli det enda krav som kopplas till ekonomisk ersättning i vår metodbok. Det skulle kunna ge undanträngningseffekter på andra områden. Våra vårdval är väldigt olika. I Halland har vi en väldigt tunn regelbok full av förtroende, i Stockholm är den tjock, men förtroende har man inte sett de senaste åren, sa han.
Bland andra Crister Öhlund, Privatläkarföreningen, ville ha med ersättningskravet.
– Många av framtidens vårdbolag och arbetsgivare är ägda av riskkapitalbolag. Där är det bara intäkter och utgifter som räknas. När läkarna går på utbildning försvinner intäkterna. Jag har kolleger som inte kommer ifrån för att arbetsgivaren inte släpper till tid.
– Jag ber er, gör inte detta till förbundspolitik, insisterade Anders Åkvist och yrkade på punkt efter »redovisas«.
Och så småningom fick han med sig fullmäktige på det.