– Vi har konstaterat att förutsättningarna för att driva frågan rättsligt i EU-systemet är i princip obefintliga. Därför kommer vi inom kort att meddela kommissionen att vi gör de förändringar som kommissionen kräver, säger Martin Kits, presschef hos socialminister Göran Hägglund, till Läkartidningen.
Ett brev från den svenska regeringen med beslutet ska skickas till EU-kommissionen denna vecka.
– Vi tycker att det är en märklig asymmetri att de olika kompetenserna ska ha samma titel men olika utbildning. Men vi ser inget annat alternativ än att acceptera detta. Men både Sveriges Kommuner och landsting och Socialstyrelsen säger att detta inte innebär några risker för patientsäkerheten, vilket ju känns bra, säger Martin Kits.
Att Sverige inte längre får upprätthålla systemet med två olika kompetensnivåer för läkare inom området allmänmedicin innebär att kraven på arbetsgivare kommer att öka när det gäller att rekrytera rätt kompetens.
– I framtiden räcker det inte att man visar att man har ett specialistbevis från Socialstyrelsen, för det kan betyda lite olika saker, säger Martin Kits och fortsätter:
– Är det så att man specifikt söker en person som har den kompetens som man har efter att ha genomgått den svenska utbildningen, då måste man säkerställa att det är det man får.
Kommissionen har inlett ett formellt överträdelseärende mot Sverige.
– Kommissionen konstaterar att man tycker att vi har gjort fel. Vi har bestritt det motiverade yttrandet. Det är sista steget före stämning. Om Sverige inte skulle ändra sig skulle kommissionen lämna in en stämningsansökan till EU-domstolen, säger Ulrika Axelsson Jonsson, departementssekreterare, Socialdepartementet.
– Brott mot den fria rörligheten graderas allvarligt av EU-systemet, säger Ulrika Axelsson Jonsson och berättar att böterna för Sverige skulle bli 21 miljoner kronor.
– Det är ett mycket högt belopp.

Stora skillnader

Europaläkare har minst tre års vidareutbildning efter läkarexamen, med minst sex månaders handlett arbete på primärvårdsmottagning samt sex månader på sjukhus. Titeln infördes 1994 innan Sverige gick med i EU. Kompetensmässigt, organisatoriskt, vetenskapligt och pedagogiskt finns stora skillnader mellan Europaläkare och specialist i allmänmedicin. EU:s rättsliga regelverk ger dock inte utrymme för att upprätthålla skillnaden.?

Läs tidigare:

Fortsatt strid för allmänläkarkompetensen
EU kräver att Europaläkare ?jämställs med allmänläkare
Regeringen värnar specialiteten allmänmedicin
Sverige kan hamna i EU-domstolen Signerat
EU på väg att sänka kraven för svenska specialiteten allmänmedicin
Värna primärvårdens kompetens Ledare