I valet till de sex lediga stolarna i centralstyrelsen var sju personer nominerade. Fyra redan sittande, Eva Engström, Johan Ljungberg, Lars Nevander och Mikael Rolfs, och därutöver Thomas Brännström, Staffan Henriksson och Adina Welander.
Omröstningen utföll enligt följande:
Mikael Rolfs 126 röster, Johan Ljungberg, 121 röster, Eva Engström 119 röster, Adina Welander, 118 röster, Thomas Brännström, 114 röster, Staffan Henriksson, 95 röster, och Lars Nevander, 69 röster.
Thomas Brännström är född 1959, styrelseledamot i Västerbottens läns läkareförening sedan 2005, klinisk patolog, docent och professor vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Drivande, påläst och engagerad i forskning och utbildning, var några av omdömena som nämndes om honom från talarstolen.
Staffan Henriksson är 57 år, privatpraktiserande öron-, näs- och halsläkare i Eskilstuna, ordförande i Privatläkarföreningen och ledamot i Södermanlands läns läkarförening.
– Jag ser en förändring i sjukvården med ökad mångfald och privatisering. CS behöver ett egenföretagarperspektiv. Annars kan Läkarförbundet komma att lämna över den privata vården till riskkapitalbolagen, sa Staffan Henriksson när han presenterade sig.
– Det här är framtiden för Läkarförbundet. På ett eller annat sätt kommer den privata vården att ta över, sa Crister Öhlund, Privatläkarföreningen.
Adina Welander är född 1983, ledamot i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, AT-läkare och doktorand vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna. »Väldigt klok, påläst och organiserad«, »ambitiös, kunnig och mycket kompetent person« och »en av framtidens ledare«, var några av argumenten för Adina Welander.
Därmed blev Lars Nevander inte omvald till CS. Han avtackades av ordförande Marie Wedin.
– Lars kommer att sitta kvar i förhandlingsdelegationen. Vi klarar inte en avtalsrörelse utan Lars. Tack Lars, för de här åren, och du får väl låta dig nomineras igen! sa Marie Wedin.
– Ibland är förnyelse bra, men ibland är erfarenhet ännu bättre. Jag sitter kvar i organisationsutredningen också. Det ska jag jobba lite med innan jag slutar och så med den här avtalsrörelsen, men sedan får ni nog klara er själva, sa Lars Nevander.
Även Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande, var nominerad till CS men han hade inför valet meddelat att han inte längre stod till förfogande.
– Det är en trovärdighetsfråga. Jag har ju ingen tjänst, jag är arbetssökande, sa han till Läkartidningen under omröstningen.

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – alla artiklar!

Ny MSF-representant i CS

Anders Lundberg, ordförande i Medicine studerandes förbund, ersätter Maria Ehlin Kolk som adjungerad ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.

Adina Welander. Foto: Göran SegeholmThomas Brännström, som var på utlandsresa, presenterade sig med en video. Foto: Göran SegeholmStaffan Henriksson. Foto: Göran SegeholmLars Nevander avtackas av Marie Wedin. Foto: Göran Segeholm