Sedan 2010 ska varje ansökan om specialistbevis bedömas av två externa bedömare med specialistkompetens inom den berörda specialiteten. Men detta har visat sig tidsödande, och Socialstyrelsen har i flera fall JO-anmälts av läkare som fått vänta i många månader på sitt specialistbevis (se LT 40/2011 och 51–52/2011).
Socialstyrelsen har själv erkänt att väntetiderna varit »oacceptabla« och har lovat komma med förslag som ska snabba upp processen. Nu meddelar myndigheten på sin webbplats att man vill att de drygt 150 externa bedömarna ersätts med 9 sakkunniga specialistläkare, en för varje medicinskt område. De ska vara deltidsanställda och ha fasta arbetstider på myndigheten. Detta ska göra handläggningen mer effektiv och också mer enhetlig. Ett problem med de externa bedömarna är att de inte har kunnat utbildas tillräckligt för att garantera enhetliga bedömningar.
Det ska fortfarande finnas möjlighet att ta hjälp av externa bedömare om den sakkunniga specialisten behöver mer information.