Bland de många problemen med systemet nämns:
• Det är komplicerat att lägga upp nya patienter och att göra ändringar i en ordination.
• Det finns en risk för slentrianmässiga förnyelser av ordinationer.
• Att korrigera ett felaktigt recept är besvärligt, vilket innebär en patientsäkerhetsrisk.
• Patienter missar att andra läkemedel kräver aktiv beställning.
• Det tar för lång tid mellan ordination och leverans.
• Dosrecepten ger en felaktig bild av patientens läkemedelsanvändning eftersom läkemedel som inte hämtats ut finns med.
Enligt Läkarförbundet har den pågående utredningen ett »utpräglat apoteksfokus« och ser varken till sjukvårdspersonalens eller till patienternas perspektiv.