Umeå universitet avdelar sex platser på läkarprogrammet för sökande med särskild bakgrund. Tre av dessa platser viks för sökande med svensk doktorsexamen. Ytterligare tre platser viks för sökande med minst fem års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinska analytiker, psykolog, psykoterapeut eller socionom.
Totalt 100 studerande per termin tas in till läkarprogrammet i Umeå. En tredjedel av platserna tillsätts via betyg och högskoleprov, en tredjedel av platserna tillsätts direkt utifrån högskoleprovet, medan ytterligare en tredjedel av studenterna antas utifrån ett särskilt urval, varav sex med särskild bakgrund.