När Läkartidningen ber Marie Wedin om en kommentar till den nya rapporten påminner hon om att Socialstyrelsen redan 2003 gjorde en kartläggning som visade att flertalet sjukhus hade överbeläggningar. En uppföljning 2008 visade inte på några förbättringar.
– Nu kommer nästa rapport, den här gången från Arbetsmiljöverket. Det är bra att man gör sådana här tillsyner så att vi får fakta bakom orden. Men lägger man ihop de här rapporterna ser man att läget förvärrats, och det oroar mig.
Marie Wedin säger att det är bra att det finns en ökad medvetenhet om att överbeläggningar är ett problem och att man från ansvarigt håll säger att man arbetar med frågan. Men det stora problemet menar hon är att de som fattar beslut om att minska resurserna till vården utan att ta sitt arbetsmiljöansvar inte själva drabbas av konsekvenserna.
– Som det är nu är det hela tiden personalen och patienterna som får betala för överbeläggningarna. Politikerna och tjänstemännen drabbas inte för att ett sjukhus får ett vite. Det är de som inte tar sitt ansvar som borde få kritiken och ta konsekvenserna. Då kanske det händer något.


»Som det är nu är det hela tiden personalen och patienterna som får betala för överbeläggningarna», säger Marie Wedin. Foto: Emil Langvad