Läkarförbundet lämnade sina yrkanden strax före jul, se Läkartidningen.se den 21 december. Den 18 januari inleddes förhandlingarna med en första träff.
– Nu börjar själva förhandlingarna där man fördjupar argumenten kring yrkandena, lyssnar och ställer frågor. Det är den inledande fasen av förhandlingarna, säger Ulrika Edwinson, chef för avdelningen Arbetsliv och juridik vid Läkarförbundets kansli.
Hon vill dock inte säga något i sak om förhandlingsläget.
I år är det Diana Håkansson, Johan Magnusson och Peter Wursé som förhandlar för Läkarförbundet under ledning av chefsförhandlare Karin Rhenman. Förbundsordförande Marie Wedin leder förbundets förhandlingsdelegation, som arbetar tätt med förhandlarna.
Ett antal ytterligare träffar är utsatta i kalendern. Ambitionen är att ha ett avtal klart den 31 mars, då nuvarande avtal löper ut.
Motparten, SKL och Pacta, har inte svarat i något offentligt dokument på Läkarförbundets yrkanden. Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, säger till Läkartidningen att de i princip inte kommer att göra det heller.
– Vi kommenterar inte yrkandena i sig. Vi har inte för vana att kommentera hur förhandlingarna går. Vi har fått allas yrkanden nu, förhandlingsdelegationen har fått en dragning, och nu börjar vi fundera över dem.
En önskan som SKL dock är tydlig med är strävan mot sifferlösa löneavtal.
– Alla våra motparter vill ha ettåriga avtal. Men vi önskar tillsvidareavtal som är sifferlösa på central nivå. Vår idé är att löneförhandling ska ske på lokal nivå, eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av landet. Vi har ett sådant, med Akademikeralliansen, sedan 2001, säger Ingela Gardner Sundström.
– Vi känner till SKL:s inställning, men för Läkarförbundet är det viktigt att det blir ett avtal med centralt lägstutrymme för lokal fördelning, säger Ulrika Edwinson.
Läkarförbundet har i sitt yrkande inte angett några siffror vad gäller lönenivåer. Det brukar man ta i ett senare skede.
Om Läkarförbundet senare då skulle gå ut offentligt med lönekrav kan det hända att SKL kommenterar det, säger Ingela Gardner Sundström.