– Den straffrättsliga grunden i arbetstidslagen är att det finns ett arbetstagarförhållande och det stod klart ganska snabbt när vi begärde in dokument att det saknas, säger kammaråklagare Magnus Nilsson.
Sommaren 2010 arbetade läkarna vid Gällivare sjukhus’ akutvårdsenhet och Norrbottens läkarförening reagerade över att schemaläggningen bröt mot lagstiftningens bestämmelser om dygns- och veckovila (se LT nr 38/2011)
Arbetsmiljöverket förde ärendet vidare till åklagarkammaren i Luleå för utredning om ett eventuellt allmänt åtal mot Läkarjouren, som hyrt ut läkarna till Norrbottens läns landsting.
– Vår utredning visar att arbetstidsreglerna inte följts, men det finns ingenting mer att göra när avtalsförhållandena ser ut som de gör. Ärendet är nu avslutat för vår del, säger Pia Lindqvist, jurist på Arbetsmiljöverket.
Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, vädrar en viss besvikelse och irritation över lagstiftningen:
– Tyvärr hamnar patientsäkerheten i kläm när långa bakjourspass i praktiken tillåts. Det är ett tecken i tiden att detta sker, i alla fall ur ett norrbottniskt perspektiv. De stora läkarvakanserna gör att arbetsgivaren chansar med olika bemanningslösningar.
– Det blir ju en form av uppmuntran att bedriva verksamheten på lösa boliner när man tillåts kringgå lagar och avtal. För oss i facket, som försöker värna kollektivavtalet, ställer detta till stora problem. Det är också så att man tar in bolag i verksamheten utan att leva upp till de krav som ställs på att MBL-förhandla.


Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening: »Det blir ju en form av uppmuntran att bedriva verksamheten på lösa boliner när man tillåts kringgå lagar och avtal. För oss i facket, som försöker värna kollektivavtalet, ställer detta till stora problem.«