De granskade fallen betecknades som omfattande skador och hade lett till döden eller minst 30 procents invaliditet och till ersättning via patientförsäkringen. Men endast i 23 av fallen hade sjukhusens chefläkare gjort en lex Maria-anmälan.
– Vi ville ta reda på om man kan lita på uppgifterna i rapporteringssystemen, säger Annica Öhrn i ett pressmeddelande. Hon är risksamordnare vid landstinget i Östergötland och den som står bakom avhandlingen.
Hon menar att resultatet av studien var värre än hon anat. En förklaring till att majoriteten av de granskade skadorna inte anmälts skulle, enligt Annicka Öhrn, kunna vara att man antingen inte betraktat dem som skador alls, eller åtminstone inte som undvikbara vårdskador, utan snarare som oförutsebara komplikationer.
– Det är slående att svåra infektioner inte alls rapporterats. De har ansetts som komplikationer även om orsaken kan vara så enkel som att någon inte har tvättat händerna, säger Annicka Öhrn.
De 113 fallen granskades också av tre erfarna chefläkare. Det visade sig att dessa till att börja med gjorde mycket olika bedömningar av skadorna men förmådde närma sig varandras uppfattningar efter diskussioner.