Riksåklagare Anders Perklev träffade på tisdagen Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör för Rättsmedicinalverket (RMV), och Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att diskutera hur polis och åklagare i framtiden ska kunna få tillgång till medicinsk kompetens i ärenden med sådana beröringspunkter.
Lars-Erik Holm berättar att Riksåklagaren (RÅ) och Socialstyrelsen redan 2007 inledde samtal om hälso- och sjukvårdslagstiftningen kontra straffrätten. Detta ämne aktualiserades åter efter att åklagaren inlett sin förundersökning mot narkosläkaren för snart tre år sedan, och under 2009 hade de båda myndigheterna ytterligare ett möte men beslöt sedan att avvakta dom i målet. Och vid gårdagens möte deltog alltså även Rättsmedicinalverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.
– Det var bra att vi hade mötet, säger hon och fortsätter:
– Vad finns det för tankar och erfarenheter som vi kan ta med oss för att inte hamna i det här läget igen när medicinen möter juridiken?
Lars-Erik Holm säger att det efter Läkartidningens artikel, där narkosläkaren gav sin syn på historien, har framgått att det finns ett behov av tillgång till medicinsk kompetens under arbetet med polisutredningar och förundersökningar.
– För oss handlar det om hur vi kan utveckla samarbetet och säkerställa tillgängligheten på medicinsk kompetens för polis och åklagare. Vi förde också en diskussion kring hur tillämplig straffrätten är för medicinsk verksamhet, säger Lars-Erik Holm.
– Men också hur vi kommunicerar, säger Erna Zelmin Ekenhem. Att det inte ska råda oklarheter vilket budskap som vi för fram från olika håll.
Hon hoppas att förbättrad kommunikation ska kunna stävja diskussioner som handlar om att de olika disciplinerna inte förstår varandra.
– Vi är alla eniga om att det är viktigt att dra slutsatser och lärdomar av fallet, säger Anders Perklev.
Nu ska de tre myndigheternas chefsjurister arbeta med frågorna. Lars-Erik Holm berättar att de ska återkomma med ett förslag för de framtida samverkansformerna under våren.
Parallellt med myndigheternas samarbete fortsätter riksåklagare Anders Perklev sin genomgång av handläggningen av hela ärendet, som också Justitiekanslern (JK) granskar utifrån ett antal anmälningar.
– Vi kommer att ha kontakt för att stämma av vilka delar vi arbetar med, för att undvika dubbelarbete, säger han.
Erna Zelmin Ekenhem tycker att det är positivt att också JK fått ärendet på sitt bord.
– Det har ju varit så många tankar och synpunkter, så det är bra att en extern granskare tittar på fallet och reder ut om några fel begåtts.
Hon säger att RMV självklart påverkats av den kritik som framförts men att det är viktigt att som myndighet alltid vara beredd på att bli ifrågasatt och vara lyhörd för det som förs fram.
– Och vissa delar av kritiken har vi kunnat se handlar om just kommunikation.
Erna Zelmin Ekenhem säger att man på RMV nu bland annat diskuterar hur de utlåtanden som myndigheten lämnar ska kunna kvalitetssäkras ytterligare.
– Vi för en ständig dialog om hur vi ska jobba, och den här situationen har blivit en extra injektion för oss.
Anders Perklev påpekar att fallet är unikt i många avseenden, både vad misstankarna gällde och hela hanteringen. Mer vill han inte specificera.
Anders Perklev håller med om att ärendet tog väldigt lång tid och hoppas att hans egen handläggning inte ska bli lika utdragen, utan att RÅ:s genomgång ska pågå under våren.