Experimentmetoder med elektroder som förs in i hjärnan kan av etiska skäl inte användas på människor. För att påvisa spegelneuron hos människor har man fram till nyligen fått nöja sig med indirekta metoder som MRI, PET och EEG. Men förra året presenterades en studie där spegel­neuron för första gången registrerats direkt även hos människor.
Det är forskare vid UCLA i Kalifornien som kom på idén att »åka snålskjuts« i samband med att epilepsipatienter som inte svarat på annan behandling utreddes för kir­urgi. Med hjälp av elektroder försökte läkarna identifiera områden för kirurgiskt ingrepp, och medan elektroderna flyttades runt passade forskarna på att be patienterna observera respektive utföra dels handrörelser, dels ansiktsuttryck kopplade till känslor.
Totalt 1 177 nervceller hos 21 patienter undersöktes. Av de celler som svarade i experimentsituationen reagerade flertalet på antingen aktivitets- eller observationsstimuli. En mindre del reagerade dock i båda fallen, det vill säga de var riktiga spegelneuron. Här fanns celler vars aktivitet triggades eller dämpades på likartat sätt i båda fallen, men också ett litet antal celler där reaktionen blev den motsatta beroende på om handlingen utfördes eller observerades. Det vill säga aktiviteten ökade i det ena fallet och minskade i det andra. Forskarna spekulerar över om dessa omvända aktivitetsmönster behövs för att förhind­ra oönskad imitation, eller för att upprätthålla distinktionen mellan den egna personen och andra.

Samtliga artiklar om spegelneuron i detta nummer
Autism och brustna speglar

Spegling ja – spegelneuron nja …

Härmapan i vårt inre

Nu har spegelneuron observerats direkt även hos människor