Enligt Socialstyrelsen har de återkommande problemen med överbeläggningar och utlokaliseringar i Skåne lett till att slutenvården tidvis inte uppfyllt kraven på en god och patientsäker vård.
Regionen har tagit fram en »9-punktslista« för att nå målet om färre än 10 utlokaliseringar och färre än 30 överbeläggningar i genomsnitt. Socialstyrelsen vill nu veta hur det arbetet fortskrider. Man vill också att regionen dokumenterar och redovisar hur vårdplatsläget utvecklas under 2012 på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.