Det är fler än vad man först uppskattade i Stockholms läkarförening.
– Men vi vet fortfarande inte om alla berörs, säger Anja Beijar, kanslichef på Stockholms läkarförening.
Dels är det inte säkert att alla de 80 läkarna är anställda vid den forskningsenhet som nu ska läggas ned, dels vet man ännu inte om alla de som arbetar vid forskningsenheten blir uppsagda eller om de erbjuds något annat arbete.
Det är Akademikerföreningen på företaget som förhandlar för de berörda läkarna, och Stockholms läkarförening har inte insyn i förhandlingarna. I juni ska alla som berörs vara uppsagda.
– Det lär finnas en avgångslösning, men vi vet inte hur den ser ut, säger Anja Beijar.
Även om inte Stockholms läkarförening förhandlar, så turas Läkarförbundet och övriga berörda fackförbund om att bemanna två temporära HR-center dit de anställda kan vända sig med frågor till sitt fackförbund. Ett av centren finns i Snäckviken. Där kommer en ombudsman för Stockholm läkarförening att finnas tisdagen den 21 februari och en ombudsman för Läkarförbundets kansli att finnas tisdagen den 28 februari.
– Vi åker dit så att de kan träffa oss. Sedan kanske vi kan hjälpa dem personligen, kanske med hur de kan ta sig vidare i karriären, säger Anja Beijar.