– Jag är klart oroad för det framtida forskar-Sverige. Samspelet mellan sjukvården och forskningen är väldigt viktigt. Många läkare är forskare, och sjukvården behöver ha nära till en kreativ forskningsmiljö. Sverige har varit väldigt framgångsrikt i forskningssammanhang, och det hänger samman med att vi har haft en framgångsrik läkemedelsindustri, säger Eva Engström.
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin:
– Det är sorgligt för Sverige. Inför forskningspropositionen försöker Läkarförbundet på alla möjliga sätt få ut vår syn på hur förutsättningar för forskning ska kunna förbättras.
Bland de anställda i Södertälje finns medlemmar i Läkarförbundet.
– Det är säkert tio, femton läkare som berörs, kanske fler. Men det är oklart hur de kommer att beröras, säger Anja Beijar, kanslichef på Stockholms läkarförening.
Även AstraZeneca i Mölndal drabbas. Mellan 100 och 200 tjänster försvinner där. Och även där finns medlemmar i Läkarförbundet.
– Vi vet ännu inte om eller hur deras anställningar blir berörda, säger Eva Engström, som också är ordförande i Göteborgs läkarförening.
Läkarförbundets medlemmar har ingen egen fackklubb på företaget. De anställda företräds i förhandlingarna i första hand av den lokala akademikerföreningen. Läkarförbundet och andra Saco-förbund stöttar föreningen.


– Jag är klart oroad för det framtida forskar-Sverige. Samspelet mellan sjukvården och forskningen är väldigt viktigt, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation samt ordförande i Göteborgs läkarförening.