I debattartikeln presenteras ett antal »utgångspunkter« för den fortsatta diskussionen inför forsknings- och innovationspropositionen. Punkterna som förs fram är Folkpartiets, inte regeringens, men kan med tanke på ministerns partibok ändå ge en vink om hur de kommande årens forskningspolitik kommer att se ut.
En del av punkterna känns igen från de utredningar om klinisk forskning som gjorts sedan den förra forskningspropositionen, annat är sådant som utbildningsministern tidigare antytt.
De punkter som specifikt rör klinisk forskning handlar om att

• staten bör ställa upp villkor som rör klinisk forskning för att landstingen ska få tillgång till ALF-medel
• landstingen ska ha krav på sig att medverka till att läkemedelsföretagen får möjlighet att genomföra kliniska prövningar
• bara sjukhus som bedriver högnivåforskning ska få kallas för universitetssjukhus
• den nationella samordningen av kliniska prövningar måste bli bättre så att prövningar kan genomföras snabbare och med mindre byråkrati
• den kliniska behandlingsforskningen måste stärkas
• kvalitetsregistren måste utnyttjas bättre.

Utbildningsministern skriver också att Datainspektionens beslut om att stoppa biobanken LifeGene visar att lagstiftningen måste moderniseras.