– Vi ska tillsammans med Vårdförbundet, Kommunal och Vision göra en förhandlingsframställning till landstinget avseende brott mot samverkansavtalet/MBL och arbetsmiljölagen.
Projektet Sustains, som Läkartidningen berättat om i nr 6 (sidorna 266-70), startade formellt i januari i år. Men någon samverkan med läkarföreningen inför starten har inte förekommit. Först den 17 januari, en vecka efter att projektet formellt startat, gavs information i centrala samverkansgruppen, men endast information, ingen samverkan.
– Det borde ha skett för länge, länge sedan. Men vi har inte haft någon delaktighet eller inflytande, säger Anna Rask-Andersen.
Enligt medbestämmandelagen ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla eller samverka med kollektivavtalspart inför viktigare förändringar i verksamheten eller i arbetsförhållandena. Någon riskbedömning, som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska göras inför förändringar, har heller inte gjorts.
– Det här är ju viktigt för oss. Det påverkar vårt sätt att arbeta. Men inga läkare med färsk klinisk erfarenhet från Akademiska sjukhuset eller Enköpings lasarett har deltagit. Det är förskräckligt.
Att hänsyn har tagits till tidigare erfarenheter av öppna journaler hos en privatpraktiserande primärvårdsläkare räcker inte, påpekar hon.
Läkarföreningens kritik mot bristande samverkan gäller inte endast journalprojektet. I flera andra frågor finns samma kritik. Anna Rask-Andersen nämner några: stängning av vårdplatser, arbetsrum som har försvunnit och flytt av hospice.
– Vi har fått nog. Vi är trötta på att arbetsgivaren inte respekterar samverkansavtalet, säger Anna Rask-Andersen.
Lotta Halling, landstingets HR-direktör, som deltar i landstingets centrala samverkansgrupp, Samla, bekräftar att information om Sustains gavs i gruppen den 17 januari.
– För oss är det väldigt viktigt med ett gott samarbete med våra fackliga organisationer, och jag tycker vi har det. Jag kan bara beklaga om man upplever att vi inte har skött oss. Självklart får vi rannsaka oss själva. Vi får sätta oss ner och resonera med dem, säger hon.
Vad gäller de övriga exemplen ovan där läkarföreningen efterlyst samverkan hänvisar Lotta Halling till andra samverkansgrupper på andra nivåer i landstingsorganisationen än den centrala grupp där hon själv deltar.