Läkarförbundet stödjer Socialdepartementets förslag att ta bort kvalifikationen »Europaläkare« ur Socialstyrelsens befattningsnomenklatur från och med 1 juli (se LT nr 4/ 2012, sidan 144).
Titeln »Europaläkare« har utnyttjats på ett sätt som det inte var tänkt. Den har i praktiken skapat genvägar för att få specialistbevis i annat EU/ESS-land, framhåller Läkarförbundet i sitt svar på promemorian »Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik«.
Som skäl till förbundets nya ställningstagande – som vuxit fram sedan våren 2011 – anges att det är viktigt att kompetenskraven för allmänläkare höjs. Det är då svårt att försvara de låga krav som Sverige ställer på Europaläkare som utbildar sig i Sverige.
Vidare bedöms »risken« med att ge personer med allmänläkarutbildning från annat EU/ESS-land specialistbehörighet i allmänmedicin, då fler länder infört specialistutbildningar i allmänmedicin.
I det aktuella remissvaret till Socialdepartementet skriver Läkarförbundet att man »… förutsätter att regeringen i nuvarande förhandlingar med andra medlemsstater om en revidering av direktivet för erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36 EG) aktivt driver frågan om att höja minimi­utbildningskraven för allmänpraktiserande läkare till minst 4 men helst 5 år«.
Läkarförbundet har remitterat promemorian till samtliga lokala läkarföreningar och till berörda yrkes- och specialitetsföreningar. Kåren är dock inte enig, konstateras i remissvaret.