2006 visade en rapport från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, att fyra av fem ST-läkare på universitetssjukhusen saknade tillsvidareanställning. Det fick föreningen att dra i gång en kampanj för att uppmärksamma ST-läkarnas arbetsrättsliga situation.
Efter lokala förhandlingar på de orter som saknade sådan policy erbjuder numera samtliga universitetssjukhus ST-läkare fasta jobb.
Sist ut att införa tillsvidareanställning som norm för nya ST-läkare var Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2009. Som ett resultat har andelen fast anställda ST-läkare i Uppsala läns landsting ökat från 28 procent 2008 till 83 procent 2011.
Totalt sett har andelen ST-läkare med tillsvidareanställning ökat från 93 till 95 procent mellan 2008 och 2011. Antalet landsting där samtliga ST-läkare är tillsvidareanställda har ökat från fem till åtta.