Stefan Lindgren, professor vid den medicinska fakulteten, Lunds universitet, utreder på regeringens uppdrag en ny läkarutbildning. Den 15 februari ska han träffa sin rådgivande expertgrupp. Här kommer han presentera en idé om ett inledande verksamhetsförlagt basår som en del av ST.
AT i sin nuvarande form föreslås upphöra. I stället bakas praktik in löpande under grundutbildningen.
– Vi ska se till att under den 6-åriga läkarutbildningen ha så mycket praktiska moment så att vi uppväger för detta, säger Stefan Lindgren.
Cirka var tredje nylegitimerad läkare i Sverige i dag har läst sin grundutbildning utanför Sverige.
– Det handlar om att plocka ut moment i ST som är gemensamma för väldigt många specialiteter, men samtidigt göra något som kan vara väldigt värdefullt för den gruppen av läkare som kommer från andra länder – utan att man därmed på något sätt ifrågasätter deras legitimation, säger Stefan Lindgren, som ska lämna förslag senast i december i år.
– Tanken är att inte förlänga utbildningen.
Läkarförbundets policy och utbildningsdelegation, UFO, har tidigare enats kring ett förslag till ny policy för klinisk utbildning. Alla läkare ska göra ett verksamhetsförlagt introduktionsår (se LT nr 47/2011, sidan 2419)

Stefan Lindgren ser inte någon motsättning:
– Jag har ju suttit med i Läkarförbundets arbetsgrupp, och delar den grunduppfattningen. De tankarna har vi tagit fram gemensamt, säger Stefan Lindgren, som även sitter med referensgruppen till den påbörjade översynen av specialitetsindelningarna som Socialstyrelsen arbetar med (Läkartidningen nr 36/2011).
Stefan Lindgrens utspel om ett gemensamt basår inom ST har överraskat myndigheten:
– Hur vi ska förhålla oss till utredningen om grundutbildningen och AT och basår? Det vet vi inte. Just nu befinner vi oss mitt i arbetet med att titta på enskilda specialiteter. Det handlar om att identifiera funktionalitetsproblem i den nuvarande strukturen, och att utifrån det föreslå förändringar, säger Thomas Wiberg, utredningssekreterare, Socialstyrelsen.
– Vi tittar på den gemensamma kunskapsbasen så som den ser ut i dag, om det går att lämna ett alternativ modell för grupper av specialiteter som till exempel internmedicin och kirurgi.

Vid halvårsskiftet 2012 ska Socialstyrelsens rapport vara klar och gå ut på remiss.
Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, välkomnar ett kliniskt basår, men anser att det ska ligga före ST och vara en separat tjänstgöringsperiod.
– Det kan också behöva utredas om ett år är lagom eller möjligen kan vara lite kort tid, säger hon.