– Det är en komplex avvägning mellan kvalitet och kostnader. Mindre sjukhus blir en allt viktigare resurs för den breda, basala utbildningen av läkare, men vi kan inte bortse från att kostnaderna blir högre, säger Cecilia Lundberg, vicedekan vid Lunds universitets medicins­ka fakultet.
Under vårterminen har de första studenterna från Lund påbörjat sin kliniska utbildning vid Helsingborgs lasarett och Lunds universitet har även en avsiktsförklaring med Linnéuniversitet om att förlägga den kliniska utbildningen i Kalmar med start höstterminen 2013.

– I Kalmar blir det, med tanke på avståndet till Lund, mer av en Umeåmodell där studenterna kommer att finnas på plats under hela terminen. Jag vill dock betona att det är ett antal bitar praktiskt och ekonomiskt som måste falla på plats innan vi placerar studenter i Kalmar. Det gäller förstås även planerna på att i en framtid och allra tidigast 2015 erbjuda en fullt utbyggd läkarutbildning i Kalmar men i vår regi, säger Cecilia Lundberg.
Även flera andra medicins­ka fakulteter planerar att regionalisera den kliniska utbildningen eller att kraftigt öka den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, vid mindre sjukhus.
Örebro universitet kommer att erbjuda klinisk placering från termin sju i Karlstad och Falun med start våren 2014.
– Skillnaden jämfört med Umeå är att studenterna kommer att återsamlas i Örebro för särskilda campusveckor. Det rör sig om fem veckor per termin, säger Torbjörn Andersson, biträdande programansvarig vid Örebro universitet.
Linköpings universitet planerar att uppgradera
Vrinnevisjukhuset i Norrköping till ett undervisningssjukhus.
– Vi har tappat ett antal VFU-platser till läkarprogrammet i Örebro och en naturlig lösning för oss blir att bygga upp en akademisk miljö i Norrköping. Det är endast fyra mils avstånd så en del moment blir kvar i Linköping. Vi räknar ändå med att göra stora satsningar i Norrköping med bland annat upp till nio akademiska kombinationstjänster på lektors- och professorsnivå inom undervisningstunga specialiteter, säger Anette Philipsson, kanslichef vid Hälsouniversitetet (medicinska fakulteten) i Linköping.

Sahlgrenska akademin ökar VFU-delen vid flera sjukhus i Halland och Västra Götalandsregionen, bland annat Skövde. KI och Uppsala universitet uppger att inga stora förändringar planeras.