Ett »visst motstånd från vårdcentralen« och dess läkare att göra akuta hembesök utöver det planerade som fanns under veckan i en verksamhet i Skåne. I en annan i Småland prioriterade läkarna inte icke-akuta uppgifter som läkemedelsgenomgångar.
Brist på läkare är signaler som märks i 11 fall av 169 föranmälda och oanmälda inspektioner på korttids- och särskilda äldreboenden i 2011 års – ännu inte utgivna – tillsynsrapport från Socialstyrelsen. En sökning gjordes kring ord som läkarmedverkan under »resultat« och »bedömning« i ärendena.
– I det stora hela verkar det ändå fungera bra, men det är svårt att säga då vår tillsyn gäller många andra frågor. Ofta verkar just bemanning av vård- och omsorgspersonal vara ett problem, säger utredaren Margareta Florin Mæhlum.
I ärendena märks sådana brister, till exempel att det »inte finns bemanning i förhållande till enskildas behov« i en verksamhet i Skåne eller att »mer läkarresurser behövs« i en annan i samma län. I en verksamhet i Västra Götaland rapporterades att läkare inte hade tillräckligt med tid och i detta fall riktar Socialstyrelsen också kritik mot vårdcentralen.
Förra årets tillsynsrapport på äldreboenden, som rör 2010, skvallrar även om bristande samarbete mellan primärvård och kommun i var fjärde inspekterad verksamhet. Ett exempel är att primärvårdsläkare inte alltid kallas till vårdplaneringsmöten och att läkarna sällan deltar även om de kallas.
– Det handlar om brister i hela vårdkedjan, till exempel vad som händer när de äldre kommer hem från sjukhuset. En annan svag punkt kan vara att läkare inte deltar i besök på äldreboenden. Ofta finns dock överenskommelser mellan vårdcentral och äldreboende om hur ofta de ska komma, säger utredaren Gunilla Westerdahl.