Ove Andersson ser att äldre som bor hemma är en patientgrupp som sällan räknas in som ett tydligt ansvarsområde. Varken för kommunen eller primärvården.
– Primärvården är egentligen inte ansvarig för de äldres vård. Kommunerna ska ha köpt läkartid där all vård ska rymmas. Det kan ibland röra sig om fem minuter per patient och vecka, säger Ove Andersson.
För allmänläkare är det »oerhört jobbigt«, menar Ove Andersson, då det dessutom ofta i skrivningarna står att de ska ha ett helhetsansvar för de äldres vård.

– Vi ska skapa bästa möjliga vård utifrån så lite pengar som möjligt. Ändå är vi bara kontrakterade för några timmars vård per vecka, där allt ska rymmas, vilket skapar ett fundamentalt problem, säger Ove Andersson.
– Bäst vore att lägga de äldres vård som ett tilläggsuppdrag i vårdavtalen.
Han ser allt mer hur de äldre drabbas av en »fragmentiserad vård« som inte är anpassad för dem. Ett tecken på detta är de nya subspecialiteterna på storsjukhusen, men vid sidan om dem skapas inga geriatriska avdelningar. Ingen instans finns mellan vården i hemmet och akuten. Ove Andersson vill därför skapa incitament för primärvårdsläkare att hjälpa på ett tidigt plan.

– Det kräver först och främst att vi blir fler distriktsläkare för detta jobb. Men det kräver också ett system ­som verkligen ger förutsättningar för att jobba mellan kommun
och landsting. En bra, nära vård som inte baseras på
att man gör jobbet efter
arbetstid, och inte bygger
på den typ av konsultverksamhet som det ofta handlar om.