Nuvarande ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Lena Ekelius, som var inne på sin andra period, aviserade i februari i år att hon tänker avgå ett år i förväg.
Valberedningen föreslår att du ska ta över ordförandeklubban. Det låter som ett tufft jobb.
– Till att börja med: att valberedningen föreslår mig gör mig både stolt och glad, svarar Emma Spak. Om fullmäktige väljer mig tar jag gärna uppdraget!
– Men det är klart att det blir en utmaning, en spännande utmaning. Fast Sylf är en organisation som sedan länge arbetar långsiktigt och strukturerat, så även om ordförandeskapet i sig innebär mycket arbete så är vi många som delar på alla uppgifter.
Utbildningsfrågor engagerar hon sig extra för. Utredningen kring läkarutbildningen och AT, utredningen kring specialitetsindelningen och den kommande forskningspropositionen anser Emma Spak är särskilt viktiga för Sylf i år.
– Jag vill också att Sylf ska fortsätta jobba visionärt med framtidsfrågor. Organisationen av hälso- och sjukvården och framtidens läkarroll är områden som flitigt diskuteras i medier i dag, där bör Sylfs röst också höras.
Utan inbördes rangordning nämner Emma Spak fyra egna intresseområden: jobbet, forskningen, fackligt arbete och familjen. Familjen består av man och en tvåårig dotter.

Emma Spak

Den tilltänkta ordföranden Emma Spak, som har en forskar-AT på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, doktorerade 2006 med avhandlingen »Angiotensin II receptors in the small intestine. Expression analyses and functional considerations« – två år innan hon tog sin examen.
Hon har och har haft flera fackliga uppdrag förutom styrelsearbetet i Sylf.
Hon sitter i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation och har suttit i två arbetsgrupper under UFO (Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation) samt är kassör i Sylfs lokalavdelning i Göteborg. Hon representerar Sylf i expertgruppen för utredningen »En förändrad läkarutbildning« (Utbildningsdepartementet) och är representant i referensgruppen kring översynen av läkarnas specialitetsindelning (Socialstyrelsen).
Innan Emma Spak blev 2:e vice ordförande i Sylf var hon styrelseledamot i två år.

Valberedningens förslag:

Emma Spak, ordförande; Jens Ellingsen, 1:e vice ordförande; Adina Welander, 2:e vice ordförande; Joakim Samuelsson och Yosef Tyson ledamöter. Valbara kandidater till styrelsen är Ghena Shabana och Johanna Berg.
Valberedningen har i sitt uppdrag att också föreslå en redaktör för föreningens tidning Moderna läkare. Beredningen har ingen kandidat i nuläget utan kommer att presentera det först på fullmäktigemötet.
Harald Strömberg har ett år kvar på sitt tvååriga uppdrag i styrelsen sedan föregående fullmäktigemöte. Johanna Sandlund har avböjt omval.
Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte hålls i Stockholm den 30–31 mars 2012.