Regeringen avser att lägga en proposition i frågan, det meddelade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) i dag torsdag, dels på DN Debatt, dels vid en presskonferens.
Dagens begrepp, »den reguljära arbetsmarknaden«, infördes 2008 i och med den så kallade rehabkedjan och de nya fasta tidsgränserna för sjukskrivning. Begreppet har kritiserats.
Begreppet »normalt förekommande arbete« var det begrepp som tidigare användes för att definiera hur prövning av arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden skulle göras. Nu ska det återinföras och ändringen träda i kraft den 1 juli i år.
Återinförandet är i det närmaste framtvingat. Riksdagen antog 2011, med reservation anmäld av M, FP, C och KD, ett betänkande från Socialförsäkringsutskottet (2010/11:SfU12) där regeringen uppmanas att senast vid årsskiftet 2011/2012 återinföra det tidigare begreppet för att säkerställa rättssäkerheten.

Regeringen bad dock Försäkringskassan att först analysera vad effekten skulle bli om man bytte begrepp.
Försäkringskassan har nyligen svarat. Skillnaderna mellan de två begreppen är inte så stora, och båda innebär problem, enligt Försäkringskassan. Ett problem är att begreppen inte är tydliga med att det är individens medicinska förutsättningar för arbete som är avgörande för bedömningen, enligt Försäkringskassan, som föreslår att ett helt nytt arbetsförmågebegrepp införs.
Regeringen säger ja till detta. Men först återinförs alltså det gamla begreppet. Senare kommer ett nytt.
– Vi kommer att återkomma med ett nytt arbetsförmågebegrepp 2013 som vilar på det arbete som nu pågår på Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen med att ta fram ett nytt arbetsförmågebedömningsverktyg, sa Ulf Kristersson vid presskonferensen.
De tre myndigheternas arbete med att ta fram ett verktyg för att bedöma medicinska förutsättningar för arbetsförmåga i förhållande till olika yrken är ett »svårt och digert arbete«, enligt Ulf Kristersson. Arbetet har pågått sedan 2010 och ska vara klart i januari 2013. Först därefter ska ett nytt arbetsförmågebegrepp formuleras.