Efter första mötet i maj 2011 fick organisationen 56 vårdcentraler som medlemmar, drygt en fjärdedel av alla enheter inom landstinget i Stockholm. Sedan dess har PIST framför allt ägnat sig åt att bygga upp ett samarbete med landstinget.
– Vi personalägda har inte haft regelbundna kontakter med politikerna sedan 1990-talet. Vi uppfattar att deras reaktioner är positiva och respektfulla, det bådar gott, säger Anders Nilsson, en av grundarna av PIST.

Anders Nilsson är delägare i Täby Centrum Doktorn. Han sitter också i Distriktsläkarföreningens styrelse.
Kontakterna med hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också utvecklats. PIST deltar som bäst i diskussionerna med beställaren om hur ersättningssystemet ska förändras. Organisationen kräver att primärvården redan från den 1 januari förstärks med de 150 miljoner kronor som den borgerliga majoriteten utlovade i en debattartikel i oktober 2011. För närvarande är det oklart när de nya pengarna börjar betalas ut; det politiska beslutet fattas först i slutet av mars.
Uppräkningen av ersättningen är också liten jämfört med den allmänna utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kostnader, anser Anders Nilsson.

PIST trycker också på för att minska den administrativa bördan: all rapportering till landstinget, Socialstyrelsen och andra myndigheter.
– Många uppgifter behövs säkert, men för en fristående mottagning är det ett mycket krävande jobb. De som tillhör stora vårdbolag får mycket stöd därifrån, säger Anders Nilsson.
Han är övertygad om att administrationen är en förklaring till att yngre läkare inte är så sugna på att gå in som delägare i vårdcentraler. De har sett hur ägarna på kvällar och helger får slita med sådant som inte har med patientarbetet att göra.
– I länder som Danmark, Norge och England klarar de generationsskiftena, vi måste lära av dem, säger Anders Nilsson.
Och det är bråttom, eftersom många specialister i allmänmedicin närmar sig pensionsåldern.

Den nya statistiken från landstinget i Stockholm visar att de personalägda vårdcentralerna inte växer lika snabbt som de som tillhör vårdbolagen och producentkooperativet Praktikertjänst AB (se förra uppslaget). Fortsätter den utvecklingen finns det risk för att det endast blir landstinget och vårdbolagen kvar som ägare i primärvården, anser Anders Nilsson.
– Det påverkar även läkarnas löner. Ju fler arbetsgivare, desto bättre löneläge.
Även ägarna av Täby Cent­rum Doktorn har blivit uppvaktade av vårdbolag om att sälja företaget.
– Vi har ändå varit tydliga med att vi inte vill sälja. Men det pågår mycket rörelse, flera personalägda enheter har sålts under den senaste tiden, säger Anders Nilsson.

För att säkra framtiden har Täby Centrum Doktorn, som bildades redan 1993, också förberett ett generationsskifte. Yngre läkare har köpt in sig i företaget, som nu har tio delägare. Mottagningen har 36 anställda, inklusive ST-läkare. Omsättningen ligger på strax under 50 miljoner kronor.

PIST

PIST är en ideell förening och organiserar vårdcentraler och husläkarmottagningar som till mer än 50 procent ägs av personer som arbetar aktivt på respektive enhet. Vårdcentralen ska också ha avtal med Stockholms läns landsting inom ramen för Vårdval Stockholm.
De allra flesta medlemmarna är läkare, men även sjuksköterskor ingår i PIST.
Nuvarande ordförande är Mikael Stolt, delägare i och med i ledningen för Kallhälls nya vårdcentral och Kvarters­akuten Mörby Centrum. Ny ordförande kommer att väljas i slutet av mars.

Läs även
Stora vårdbolag köper upp personalägda vårdcentraler