Läkarförbundets förhandlingar med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta, som pågått i två månader, intensifieras nu när två veckor återstår innan gällande avtal löper ut. Träffarna och kontakterna blir tätare.

– Vi står ganska långt ifrån varandra, men det brukar vara så. De närmaste två veckorna kommer att bli intensiva, säger Karin Rhenman.

Hon berättar att Läkarförbundet i avtalsrörelsen har lyft frågor som handlar om nödvändig kompetensutveckling, konkurrenskraftiga löner och villkor, flexibla och hållbara arbetsvillkor i olika skeden av yrkeskarriären samt att andelen visstidsanställda läkare ska minska.

– Dessa krav är inte SKL så intresserade av att diskutera. Och SKL har tre huvudkrav, och vi har tackat nej till dem.

Som LT tidigare berättat vill SKL ha ett avtal som gäller tills vidare och som inte innehåller någon lägstanivå för löneutvecklingen.

– Med en lägstanivå vet de lokala parterna vad de har att förhålla sig till. Står det ingen siffra blir det arbetsgivaren som bestämmer.

SKL vill också att löneöversynen sker enligt lönesamtalsmodellen.

Nuvarande avtal ger läkarföreningen rätt att välja form för den lokala löneöversynen, i traditionell förhandling eller i lönesättande samtal, och så vill Läkarförbundet behålla det.
– Vi vill absolut att medlemmarna också ska ha ett lönesamtal, men vi vill att lokalföreningen har ett inflytande över lönesättningen. Lokalföreningens viktigaste roll är att tillsammans med arbetsgivaren analysera lönebilden, diskutera lönestruktur och åtgärder för att lönesättningen ska vara sakligt grundad.

Den sista mars löper avtalet ut. Om förhandlingarna fortfarande pågår då förlängs nuvarande avtal med 7 dagars uppsägningstid, berättar Karin Rhenman.