LJUNGBY.
– Detta skapar så mycket trygghet. Jag kommer in så tidigt i förloppet att äldre slipper åka till sjukhuset. De behöver heller inte besvära sig med att ta sig till vårdcentral, ordna resor och anhöriga som ska följa med, säger distriktsläkaren Kjell Petersson.

Bakgrunden till att den mobila tjänsten inrättades i projektform var att det var svårt att rekrytera allmänläkare till vårdcentralerna, som därför led av arbetsbelastning och långa väntetider för de gamla.
Läkartjänsten, som är avsedd för hemsjukvården samt akutfall inom omsorgen i Ljungby, är sedan ett år tillbaka permanent i Landstinget Kronoberg. Utvärderingen visar på många positiva erfarenheter.
– Tidigare kunde det ta två–tre veckor innan de äldre tog sig in till vårdcentralen. Nu kan jag ofta åka samma eller nästa dag, säger Kjell Petersson, som har sitt kontor i kommunhuset även om han är anställd av landstinget.
Förutom all den uppskattning den mobila tjänsten genererat visar resultatet också att arbetet även sparar pengar.
– En beräkning har gjorts av kostnaderna som visar att ett hembesök var 350 kronor billigare än ett besök på vårdcentralen och 1 600 kronor billigare än ett besök på akuten, säger Kjell Petersson.

Det är alltid någon av kommunens sjuksköterskor i de fem hemsjukvårdsteamen som ringer honom och bedömer att någon av de äldre behöver ett besök. I dag finns cirka 1 000 som bor i ordinarie boende, samt inskrivna i hemsjukvården, samt 350 i särskilt boende. Mer än cirka tre–fem besök är dock svårt att hinna med varje dag.
– Ofta tar det lite längre tid än tänkt. Man ska ta av sig skorna, säga något vänligt och ta sig tid, men vinsterna är ändå större med detta system, säger läkaren, som har fyra mil att köra i vardera riktning inom kommunen.
Hur är det då att arbeta ensam?
– Man måste känna trygghet i sig själv som läkare. Jag har också ett nätverk, men pratar oftast med medicinkliniken för att fråga om råd.


»Man måste känna trygghet i sig själv som läkare«, säger Kjell Petersson. Foto: Britt Louise Holmström/Lokaltidningen