I början av mars kallade skyddsombuden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal till krismöte med arbetsgivaren på grund av den pressade situationen på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. På grund av det sparbeting på 450 miljoner kronor som ligger på sjukhuset råder anställningsstopp. Läkare och annan personal som slutat har inte ersatts, vilket har lett till att den kvarvarande personalen utnyttjas till bristningsgränsen.
– De yngre läkarna får ta ett för stort ansvar, framför allt kvälls- och nattetid då akuten nästan alltid bemannas enbart med ST- och AT-läkare. ST-läkarna kallas så ofta in extra att man balanserar på gränsen till vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen. Detsamma gäller sjuksköterskorna. De säger upp sig för att de känner att de inte har något annat liv än jobbet på akuten eftersom de extrainkallas så ofta, säger Paul Stålhane, ombudsman vid Mellersta Skånes läkarförening.
Något som också bidrar till den höga arbetsbelastningen är, enligt Essi Kääriäinen, skyddsombud och ST-läkare i akutmedicin, att sjukhuset dragit in vårdplatser, vilket innebär att personalen på akuten måste utföra sådant arbete som egentligen borde ske på vårdavdelningarna. Detta drabbar inte bara personalen utan även patienterna.
– Det är vanligt att prio 2-patienter som borde tittas på inom 30 minuter får vänta 6–7 timmar, medan prio 3–4 patienter hos oss i värsta fall kan ligga i 13–14 timmar innan en läkare ser dem, på grund av att så mycket av tiden går åt till att upprätthålla patienter som är avdelningsfärdiga men inte kan komma vidare någonstans, säger Essi Kääriäinen.
Två pågående lex Maria-ärenden kan, enligt Paul Stålhane, direkt kopplas till de långa väntetiderna på akuten. Ett gäller en strokepatient som fick vänta i 13 timmar på att få vård. Och fler anmälningar väntar troligen.
– Den grupp som tittar på avvikelser har identifierat ytterligare fall som uppfyller kriterierna men som inte ännu är officiellt lex Maria-anmälda, säger Essi Kääriäinen.
Den 3 april har skyddsombuden kallat till ett nytt möte med arbetsgivaren. Kraven från personalen är förstärkt bemanning inom alla personalkategorier. Dessutom måste man på central nivå ta tag i vårdplatsfrågan. Från läkarföreningen är ett specifikt krav att det alltid ska finnas en erfaren läkare på plats på akuten.
– Efter mötet får de väldigt kort tid på sig att åtgärda problemen, annars gör vi en 6:6a§-anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Paul Stålhane.