– Vi har redan i dag ett allvarligt problem med underbemanning och rekryteringssvårigheter och det kommer att bli ännu värre om ingenting radikalt görs, säger Gunnar Svärd, distriktsläkare i Kvarnsveden utanför Borlänge.
Uppropet, som växt fram i samverkan mellan SFAM och Distriktsläkarföreningen, har skrivits under av ST-läkare och i stort sett samtliga specialister i allmänmedicin i Dalarna.
– Vi vill lyfta fram fakta för politiker och landstingsledning, inte minst de enkätundersökningar som vi gjort inom allmänläkarkåren, säger Gunnar Svärd.
– Fakta är att det redan i dag råder brist på distriktsläkare. Omräknat till heltid är vi endast runt 100 doktorer och för att nå det nationella bemanningsmålet en doktor per 1 500 invånare skulle vi behöva vara 185 heltidsarbetande läkare.
Dalarnas allmänläkare pekar också på åldersstrukturen inom primärvården. 70 procent av allmänläkarna är födda på 1940- och 1950-talen och inom fem år väntas 35 doktorer gå i pension.
– I uppropet har vi formulerat några krav på förändringar. Vi vill att landstinget prioriterar läkarbemanning och rekrytering, att primärvården blir en egen förvaltning och att det tillförs resurser för att stärka kvalitet och öka fortbildningen, säger Gunnar Svärd.
Ingalill Persson, socialdemokratisk ordförande i Dalarnas landstingsstyrelse, hoppas på en dialog med distriktsläkarna. Men hon vill inte binda sig vid några löften om ökad läkarbemanning eller att inrätta en särskild primärvårdsförvaltning.
– Jag ser uppropet som ett utmärkt avstamp för att tillsammans med läkarnas representanter klara rekryteringen till primärvården och skapa en bra arbetsmiljö i framtiden. Vi inleder nu en process med arbetsgrupper som ska titta på de här frågorna.
– Det är helt klart att någonting behöver göras. Jag har själv märkt under senare tid att det är ganska mycket »tappade sugar« inom primärvården och vi behöver nyanställa ett stort antal distriktsläkare för att ersätta alla pensionsavgångar, säger Ingalill Persson.